Ochrana osamocených pracovníků

Bezpečnost na pracovišti

V současné době rostoucí automatizace se stále více pracovníků nachází v situacích, kdy pracují na osamocených nebo odloučených místech, kde se v případě nehody, pádu nebo jiného pracovního úrazu nedovolají pomoci. Dalším rizikovým prostředím jsou pak výbušné prostředí, prostředí s výskytem chemikálií apod.

Pro všechny tyto situace je dle zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány  zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance , pokud jejich ochranu nezajistí jinak. 

SOS Portál společnosti Swissphone

Nejlepší postavení na trhu řešení pro ochranu pracovníků zaujímá jeden z nejdokonalejších tísňových portálu současnosti SOS PORTAL od společnosti Swissphone. Tato moderní webová platforma spojuje jednoduché uživatelské ovládání, komplexní balík možností a výbornou cenovou dostupnost.

Tísňové komunikátory TWIG

Komunikátory TWIG představují moderní řešení od finské společnosti TWIG ltd. Každý z komunikátorů disponuje jinými vlastnostmi a provedení a díky tomu je lze adaptovat do jakéhokoliv pracovního prostředí. Díky detektorům pádu, nárazu, zrychlení, nepohybu a mnoha dalších funkcí poskytují perfektní řešení ochrany osamocených pracovníků. V kombinaci s webovým alarmovým centrem TWIG Point je možné pohodlně sledovat, archivovat, a konfigurovat každé zařízení a mít tak neustálý přehled o tom, zdali jsou Vaši zaměstnanci v pořádku.

 

Systém Ekotek

Britský tradiční výrobce radiokomunikačních zařízení Multitone Electronics přichází s významnou novinkou, unikátním systémem pro ochranu osob a obousměrné předávání zpráv  EkoTek.