Ochrana osamocených pracovníků

Bezpečnost na pracovišti

V současné době rostoucí automatizace se stále více pracovníků nachází v situacích, kdy pracují na osamocených nebo odloučených místech, kde se v případě nehody, pádu nebo jiného pracovního úrazu nedovolají pomoci. Dalším rizikovým prostředím jsou pak výbušné prostředí, prostředí s výskytem chemikálií apod.

Pro všechny tyto situace je dle zákona č. 309/2006 Sb. zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány  zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. 

SOS Portál společnosti Swissphone

Nejlepší postavení na trhu řešení pro ochranu pracovníků zaujímá jeden z nejdokonalejších tísňových portálu současnosti SOS PORTAL od společnosti Swissphone. Tato moderní webová platforma spojuje jednoduché uživatelské ovládání, komplexní balík možností a výbornou cenovou dostupnost.

Hlavní výhody:

 • centrální dohledový portál s webovým rozhraním
 • široká paleta specializovaných zařízení
 • aplikace pro Android a IOS
 • Vnitřní a vnější lokalizace

 

Tísňové komunikátory TWIG

Komunikátory TWIG představují moderní řešení od finské společnosti TWIG ltd. Komunikátory si lze představit jako malé mobilní telefony, které jsou vybaveny kartou SIM a jsou navrženy speciálně pro ochranu osamocených pracovníků a pracovníků pracujících v náročném a nebezpečném prostředí. Díky modulárnímu konceptu, je možné každou jednotku připravit dle konkrétních požadavků zákazníka a vyhovět tak i těm nejnáročnějším požadavkům. I v díky tomu představují komunikátory TWIG jedno z nejsofistikovanějších řešení na trhu.

Díky široké paletě variací provedení komunikátorů lze vyhovět i uživatelským potřebám všech Vašich zaměstnanců. Připojením komunikátorů na platformu TWIG POINT, která umožňuje monitoring, vzdálenou konfiguraci a archivaci veškerého provozu a událostí, získáte dokonalý systém, který poskytne Vašim zaměstnancům ten nejvyšší stupeň ochrany.

Hlavní výhody:

 • Specializované zařízení do různých prostředí
 • Konfigurace jednotlivých modů dle konkrétních požadavků zákazníka
 • Vnitřní a vnější lokalizace
 • Centrální portál s webovým rozhraním

 

Systém Ekotek

Britský tradiční výrobce radiokomunikačních zařízení Multitone Electronics přichází s významnou novinkou, unikátním systémem pro ochranu osob a obousměrné předávání zpráv  EkoTek, který je vhodný do náročných prostředí bez spolehlivé GSM nebo internetového pokrytí.

Systém EkoTek je tvořen nezávislou rádiovou sítí typu mesh. Pro použitítí je třeba vybudovat síť rádiových opakovačů, které představují jednak přístupový bod do sítě a zároveň slouží jako lokalizační bod pro veškerá zařízení. Díky hustotě této sítě tak lze pracovníka velice přesně lokalizovat i v prostředí, kde není signál GSM nebo není možné využívat lokalizaci pomocí GPS. Rádiové opakovače jsou poháněny bateriemi, díky čemuž není pro jejich instalaci provádět žádné stavební úpravy a instalace je rychlá a nenáročná. Pracovníci jsou vybaveni klíčenkami s detektorem pádu a tlačítky pro manuální poplach nebo pagery, které navíc slouží i pro příjem poplachů a jsou tak vhodné pro řidící pracovníky.

Hlavní výhody:

 • Kompletně nezávislé řešení na jakékoliv síti - vhodné do prostředí bez signálu nebo wifi pokrytí
 • Mash network
 • Centrální dohledová ústředna
 • Velice přesná vnitřní lokalizace