Podnikový paging

Podnikový paging

Podnikový paging je radiokomunikační zařízení, které slouží k předávání zpráv pomocí malých kapesních přijímačů, vybavených obvykle LCD displejem pro zobrazení předávané zprávy. Jedná se o vyzkoušenou, velmi spolehlivou a cenově nepříliš náročnou technologii, která se hodí pro celou řadu podnikových aplikací.

Pagingový systém sestává obvykle z:

 • pagingové ústředny;
 • základnového vysílače s pokojovou nebo venkovní anténou;
 • pagerů pro příjem zpráv.

Pagingová ústředna se často připojuje k telefonní ústředně, aby bylo možné zprávy odesílat ze všech telefonních přístrojů v rámci podniku. Je také možné propojit paging s počítačovou sítí a odesílat zprávy ze všech stanic LAN, nebo připojit k ústředně spínací kontakty pro odeslání předprogramované zprávy na určité pagery.

V některých případech se pagingová ústředna propojuje s různými dalšími systémy, jako zabezpečovací signalizace, požární signalizace, hotelové IT systémy, výrobní linky apod. pro automatizované předávání zpráv a hlášení.

Apollo TE100 - TE108

Přenosné pagingové vysílače pro univerzální využití. Podle typu mají 1, 4 nebo 8 tlačítek, kterým se přiřadí čísla pagerů a texty zpráv. Po stisknutí se odešle zpráva na pager nebo skupinu pagerů.

 • Vysílače řady TE100 mají také vstupy pro alarmové kontakty, které umožňují odeslání zprávy při aktivaci vstupu. Toho se často používá při přenosu stavových hlášení z různých strojů a zařízení.
 • TE100 se také spolu s vhodným pagerem často používá jako bezdrátový zvonek s velkým dosahem pro přivolání nočních vrátných, recepčních, skladníků apod.
 • Tyto vysílače lze používat jako přenosné, nebo je lze pevně uchytit např. na stěnu, nebo jiné vhodné místo.
  Lze je použít jako náhradu za pagery Jablotron.

Commtech MAXPage

Pagingová ústředna se zabudovaným vysílačem v desktopovém provedení, pro menší až střední aplikace.

 • Za zajímavou cenu nabízí mnoho funkcí jinak obvyklých až u mnohem dražších zařízení.
 • Obvyklé aplikace: odesílání zpráv z vrátnice, dispečinku, z telefonu, z počítačové sítě i sepnutím jednoho ze 4 kontaktů.
 • Obvyklí uživatelé: hotely, autoservisy, menší průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, lázně, logistická centra.

Commtech INTELPageIP

Víceúčelová pagingová ústředna se zabudovaným vysílačem, s možností odesílání zpráv především, ale nejen, z počítačových sítí. Obsahuje rozhraní Ethernet, RS232c pro připojení k výpočetním prostředkům.

 • Obvyklé aplikace: podnikový paging, dohled nad servery, mobilní e-mail na pageru
 • Obvyklí uživatelé: průmyslové podniky, správci IT sítí

Commtech Fusion

Zcela nový, velmi moderní messagingový systém od australské firmy Commtech Wireless, založený na Linuxu a IP platformě a umožňující vzájemné propojení hlavních současných komunikačních technologií: webu, e-mailu, gsm a pagingu.

 • Sestává z řady modulů - Centrálního, Telefonního, GSM, Alarmového, Vysílacího.
 • Zprávy generované z webové stránky, e-mailem, sepnutím kontaktu, telefonicky, z DECTového sluchátka, pomocí SMS atd. je možné odesílat na pagery, mobilní telefony, DECTové telefony, e-mailové adresy, zobrazit na webové stránce apod.
 • Pro případ nedosažitelnosti příjemců má bohaté možnosti eskalace poplachu na další uživatele a skupiny

MULTITONE i-Page

Pagingová ústředna se zabudovaným vysílačem 0,5-5Wattů především pro různé průmyslové aplikace.

 • Umožňuje odesílání zpráv pomocí sériového rozhraní RS232c, dále pomocí 14 vstupů pro spínací kontakty a díky ethernetovému rozhraní také pomocí webového formuláře.
 • Jedná se o zařízení s mnoha funkcemi za rozumnou cenu.
 • Nastavuje se přes webové rozhraní v českém jazyce.