Samovolný odchod klientů s alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí

Stále častěji se v českých domovech pro seniory setkáváme se situací, kdy přirozeným stárnutím obyvatel domova dochází k častějšímu výskytu stařecké demence nebo alzheimerovy choroby. V takových případech je nejčastějším problémem samovolný odchod klientů z domova, kdy zejména v rušných oblastech či zimních měsících dochází k výraznému ohrožení jejich zdraví. 

Vzhledem k tomu, že protipožární předpisy nedovolují uzamykat únikové cesty se v současnosti jako jediná účinná ochrana jejich bezpečnosti jeví monitorování východů a jejich zabezpečení tak, aby personál byl okamžitě informován, pokud se klient do prostoru východu přiblíží. Jednoduchým a dostupným řešením je rozšíření systému Trex či D-Trex o monitorovací modul D-POS. 

Modul D-POS sestává z pozičního vysílače, feritové antény či detekční smyčky. V místě odchodu je prostoru vysíláno RFID pole. V případě, že klient, který je vybaven tísňovým náramkem SMILE ID vstoupí do tohoto pole je personál okamžitě informován o tom kdo, kdy a do kterého východu vstoupil, či kterým východem budovu opustil. Díky tomu může personál okamžitě reagovat a zachytit klienta ještě předtím, než se vystaví nebezpečí na životě. 

Instalace modulu D-POS nevyžaduje žádné stavební úpravy a k jejímu provozu je třeba pouze zásuvka 230V. Feritová anténa se pro dosažení co největší spolehlivosti instaluje do výšky a na stranu kliky. Alternativně lze využít drátovou smyčku, která se pokládá do podlahy nebo například pod zámkovou dlažbu a lze tak pokrýt například prostor celé zahrady, nádvoří, výjezdových vrat apod. 

Mám zájem