Signalizace poruch

Ve výrobním procesu je třeba umožnit co možná nejhladší a nejefektivnější fungování výrobní linky, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům a odstávkám v provozu. Toho lze dosáhnout pouze v případě, kdy jsou odpovědní pracovníci rychle a spolehlivě informováni o závadě, či jiném stavu na stroji, který omezuje výrobu. Pro tyto účely jsme schopni dodat vícero druhů zařízení, od jednoduchých po skutečně komplexní nástroje, které zprávu dostanou rychle a efektivně na správné místo a do správných rukou a zajistí tak plynulý chod výroby.

D-SERVER ANDON

Systém D-Server ANDON představuje komplexní řešení pro hlášení poruch, monitoring servisních pracovníků a vyhodnocování celého provozu. V základu stojí bezdrátové rádiové moduly, které se umísťují na konkretní pracoviště a přenosné kapesní jednotky D-Trex 2G, kterými jsou vybaveni pracovníci servisu a údržby.

Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří:

 • Obousměrná rádiová komunikace
 • Monitoring reakční doby servisních pracovníků, záznam jejich přítomnosti na pracovišti
 • Záznam celého provozu a vytváření archivních souborů CSV A XLM pro další analýzu
 • Webový analytický dashboard
 • Sdružování pracovníků, zařízení apod do skupiny a vytváření pravidel pro řízení rádiového provozu
 • Možnost eskalace volání na další skupiny
 • Centrální řízení přes webové rozhraní

Hlášení poruch a organizace servisního týmu

Dosáhněte větší efektivity, a úspory času a nákladů

Mobilní vysílače APOLLO

Přenosné pagingové vysílače se umísťují na konkrétní pracoviště ze kterých je třeba přivolat pracovníka servisu/údržby. Každému tlačítku na vysílači je přidělena konkrétní pagingová adresa, na kterou vysílač po stisknutí odesílá zprávu. Tuto adresu pak mají nastaveny konkrétní pagery, skupiny pagerů apod., které přijatou zprávu zobrazí na displeji.

Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří zejména:

 • Rychlé, levné nasazení
 • Jednoduché řešení na obsluhu
 • Možnost programovat vysílače pomocí PC a USB
 • Možnost předdefinovaných textových zpráv k odeslání na pagery
 • Mobilní bezdrátové vysílače vysílače, které lze i pevně umístit

Máte zájem?

Nechte nám na sebe kontakt a ozveme se Vám pro konzultaci a ukázku systému.