Andon systém D-SERVER

Andon systém D-Server představuje komplexní řešení pro řízení servisního týmu ve výrobních zařízeních. Díky převažujícím bezdrátovým prvkům je jeho nasazení otázka hodin a nejsou nutné jakékoliv stavební či elektrikářské úpravy na pracovištích.

Hlášení poruch a přivolání servisního pracovníka probíhá skrze bezdrátové panely, které mají značení pro konkrétní stav, který potřebuje obsluha stroje vyřešit, nebo sepnutím drátového vstupu. Díky této variabilitě je tak možné nasadit toto řešení i do plně automatizovaných výrobních procesů, ve kterých strojní zařízení detekují a hlásí poruchu a jiné stavy automaticky.

Let na trhu
0
Událostí měsíčně
0 +
Prům. délka vyřízení alarmu
0 s

Mobilní terminál přo příjem alarmů

Přijatý alarm je následně zobrazen na přenosných kapesních terminálech, či aplikaci pro Android. Současně může být poplach zobrazen i na ústředním stavovém monitoru, aby dohledový pracovníci měli přehled o situaci v hale. 

Přijetí hlášení je indikováno ostatním pracovníkům a nedochází tak ke zbytečnému zdvojování pracovníků. Současně je díky možnosti přihlášení pod osobním PINem možnost sledovat výkonnost až na úroveň jednotlivých pracovníků. 

Využijete svůj tým na maximum

Přehled systému

Signály z jednotlivých koncových zařízení (tlačítka, senzory atd.) se předávají radiovou cestou na přenosný kapesní terminál s displejem. Dojde-li k aktivaci některého z koncových zařízení, zobrazí se na displeji D-Trexu kdo, či co volá a o jaký druh volání se jedná. Příjem zprávy je doprovázen akustickou a vibrační signalizací. Pro maximální sledování efektivity lze poté vyžadovat, aby se přijímající pracovník osobně dostavil na dané pracoviště a zaznamenat čas mezi přijetím alarmu a dostavením se na požadované místo. Stejně tak lze sledovat i dobu, po kterou pracovník prováděl zásah na daném pracovišti, případně i které standardizované úkony na pracovišti provedl.

Rychlá odezva zkracuje prostoje a šetří náklady

Efektivní řízení pracovního týmu

Moderní provozy vyžadují co možná nejefektivnější řízení servisních pracovníků, jen tak lze dosáhnout co nejkratších prostojů. Díky D-Serveru můžete:

Záznam provozu

D-Server eviduje veškerý provoz na pracovišti do záznamových souborů CSV a XML. Díky těmto záznamům lze velice dobře sledovat a vyhodnocovat celkový provoz a rychlost, se kterou jsou problémy na jednotlivých pracovištích odstraňovány. Tato analýza může velice dobře sloužit k zvýšení efektivity a dosahovat menších prostojů v důsledku oprav a seřizování strojů. D-Server pro vás může evidovat:

Automatické SMS a emaily

Všechny alarmy je možné automaticky přeposílat i formou e-mailu. S volitelným modulem D-Call lze alarmy odesílat formou SMS. Díky tomu máte jistotu, že žádný alarm nezůstane nevyřízený a vedoucí pracovníci mohou mít o veškerém dění přehled přímo ze své kanceláře.

Možnou aplikací je poté odesílání SMS na specializované pracovníky, mistry apod. Díky tomu, že mobilní členové servisního týmu jsou vybaveni kapesními jednotkami D-Trex, které disponují obousměrnou rádiovou komunikací, mohou ze svých kapesních jednotek kdykoliv odeslat asistenční zprávu a přivolat tak kolegu, nadřízeného nebo jiného specialistu. Tomu pak, není-li vybaven kapesní jednotkou, může hlášení dorazit formou SMS nebo emailu..

Máte zájem?

Nechte nám na sebe kontakt a ozveme se Vám pro konzultaci a ukázku systému.