Přidání vysílacího prvku do kapesní jednotky Trex 2G

Jste zde:
Odhadovaný čas na čtení: 1 min

V případě, že chcete do kapesní jednotky Trex 2G přidat nový rádiový prvek (tlačítko Smile, nástěnné tlačítko Wall, jinou kapesní jednotku Trex 2G apod.) je třeba do ní nahrát rádiový kód, který má každý rádiový prvek. Přidání je možné provést buď přímo pomocí kapesní jednotky, nebo pomocí zdarma dodávaného PC softwaru – Trex 2G Programmer. Tento článek se věnuje druhému z uvedených postupů. Programování jednotky spočívá v následujících krocích:

  1. Načtení konfigurace z kapesní jednotky Trex 2G.
  2. Přidání vysílacího prvku a jeho editace.
  3. Nahrání změn do kapesní jednotky Trex 2G.

Načtení konfigurace z kapesní jednotky Trex 2G.

Prvním krokem je spuštění programovacího softwaru Trex 2G Programmer, po jeho zapnutí se Vám zobrazí následující obrazovka.

Posledním krokem této části je kliknutí na Komunikace – Načíst z Trexu 2G, čímž dojde k nahrání konfigurace z kapesní jednotky do PC.

Přidání vysílacího prvku a jeho editace

Na záložce vysílače naleznete přehled všech vysílacích prvků, které jsou v současné chvíli nahrány do kapesní jednotky Trex 2G. Pro přidání nového je třeba vybrat prázdný řádek poklepáním myši.

U vysílacího prvku je třeba vyplnit tabulku v pravé části programu (zvýrazněna červeně), dle následujících pokynů:

Rádio kód – čtyřmístný rádiový kód každého vysílacího prvku, pro jeho zjištění klikněte na tlačítko přijímám a aktivujte vysílací prvek, který chcete do kapesní jednotky přidat.

Aby bylo možné tímto způsobem zjistit rádiový kód je třeba, aby kapesní jednotka byla zapnuta a v dosahu rádiového opakovače, pokud je v provozu.
Rádiový kód náramkového tlačítka Smile/Smile ID je vytištěný na zadní straně tlačítka na prvním řádku. Na vysílačích Push/Pull/3Push je vytištěný na desce zařízení, vedle výrobního čísla.

Zařízení Zařízení udává, co se bude zobrazovat na displeji jednotky v případě přijetí poplachu. V závislosti na Vašem nastavení to buď může být jméno klienta nebo například označení lůžka. Pokud se jedná o generické označení typicky bude připraveno již v rozbalovacím menu. Pokud se naopak jedná o individuální označení, je třeba přejít na záložku Zařízení v horní části programu a vytvořit nový název.

Zde vybereme nevyužitý řádek a v pravé části obrazovky vyplníme text a zvolíme typ zvukového upozornění, který se má přehrát při přijetí alarmu, typicky typ 2 – standartní zvonění, střední priority.

Po dokončení se vrátíme na kartu vysílače a vybereme vytvořený typ zařízení.

Identifikace – Informace, která se také objevuje na displeji a slouží jako doplňující informace. Buď můžeme vybrat generické označení z rozbalovacího menu, nebo vytvořit nové na záložce Identifikace.

Číslo – Slouží jako poslední informace na displeji, typicky číslo pokoje, klienta apod.

Po vybrání všech potřebných informací klikněte na tlačítko Uložit. Vysílače se objeví v tabulce.

Zapsání změn do kapesní jednotky Trex 2G

Po dokončení změn v programu je třeba úpravy nahrát zpět do kapesní jednotky Trex 2G. Klikněte na Komunikace – Zapsat do TREXu 2G.

Po dokončení konfigurace je vhodné každý přidaný prvek ihned vyzkoušet. Pokud zpráva není ani přes kontrolu zadaných údajů doručena, kontaktujte svého dodavatele.

Tagy:
Pomohl vám tento článek?
Nelíbí 0
Zobrazení: 138