Výměna baterie tlačítka SMILE E/ SMILE ID

Jste zde:
Odhadovaný čas na čtení: 1 min

Náramková tlačítka SMILE E/SMILE ID jsou vybaveny uživatelsky vyměnitelnou baterií CR2430.

Pro výměnu baterie doporučujeme zakoupit celou opravnou sadu – https://eshop.multitone.cz/opravna-sada-smile-e-id/ a vyměnit spolu s baterií i těsnicí o-kroužek, který zajišťuje vodotěsnost tlačítka. Vzhledem k tomu, že životnost baterie je zhruba 5 let je vhodné současně vyměnit na přední kryt tlačítka, neboť již může být výrazně poškozené v důsledku běžného používání.

Během celé výměny zacházejte s jednotlivými komponenty opatrně, abyste je nepoškodili.

Prvním krokem výměny je sundání předního krytu tlačítka. Pro jeho sejmutí zatlačte jednotlivé úchyty krytu od sebe. Tělo tlačítka se vyloupne z krytu.

Nyní pomocí dvou zářezů na boku opatrně, vyloupněte tělo ze zadního krytu (pozor na poškození zářezů).

K vyloupnutí těla využijte například nehtů, případně plastového předmětu. Rozhodně nevyužívejte nožů a jiných ostrých předmětů, které by mohli porušit ochranný obal tlačítka.

Kolem těla je umístěný gumový o-kroužek zajištující těsnění. tento kroužek výrazně doporučujeme po výměně baterie taktéž vyměnit, neboť nemusí po delší době využívání zajišťovat dostatečné těsnění.

Baterie se vymění vysunutím z držáku. Při zasunutí dbejte správné orientace dle symbolů „+“ a „-“.

Při vkládání těla zpátky do spodního krytu dbejte správné orientace držáku na baterii. Před vrácením poté zkontrolujte gumový o-kroužek.

Posledním krokem je vložení těla zpět do vrchního krytu tlačítka.

Pokud máte obavu z výměny, standardně provádíme výměnu za zákazníka, neváhejte se na nás obrátit.

Pomohl vám tento článek?
Nelíbí 0
Zobrazení: 139