Signalizace poruch

Signalizace poruch

Automatizované výrobní procesy umožňují efektivnější a rychlejší produkci výrobků. Pro zajištění hladkého průběhu fungování výrobní linky a samostatných strojů je nutné případnou závadu vyřešit co nejrychleji. Díky jednoduchému pagerovému systému může technický pracovník dostat zprávu o poruše stroje ať už se nachází v rámci podniku kdekoliv. Díky tomu může být porucha rychle odstraněna a výrobní proces plynule pokračovat.

Systém D-Trex

Systém D-Trex představuje komplexní řešení pro hlášení poruch, monitoring servisních pracovníků a vyhodnocování celého provozu. V základu stojí bezdrátové rádiové moduly, které se umísťují na konkretní pracoviště a přenosné kapesní jednotky D-Trex 2G, kterými jsou vybaveni pracovníci servisu a údržby.

Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří:

 • obousměrná rádiová komunikace;
 • monitoring reakční doby servisních pracovníků, záznam jejich přítomnosti na pracovišti;
 • záznam celého provozu a vytváření archivních souborů CSV A XLM pro další analýzu;
 • sdružování pracovníků, zařízení apod do skupiny a vytváření pravidel pro řízení rádiového provozu;
 • možnost eskalace volání na další skupiny;
 • centrální řízení přes webové rozhraní.

Apollo TE100

Přenosné pagingové vysílače se umísťují na konkrétní pracoviště ze kterých je třeba přivolat pracovníka servisu/údržby. Každému tlačítku na vysílači je přidělena konkrétní pagingová adresa, na kterou vysílač po stisknutí odesílá zprávu. Tuto adresu pak mají nastaveny konkrétní pagery, skupiny pagerů apod., které přijatou zprávu zobrazí na displeji.

Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří zejména:

 • rychlé, levné nasazení;
 • jednoduché řešení na obsluhu;
 • možnost programovat vysílače pomocí PC a USB;
 • možnost předdefinovaných textových zpráv k odeslání na pagery;
 • mobilní bezdrátové vysílače vysílače, které lze i pevně umístit.

 

MULTITONE i-Page

Pagingová ústředna se zabudovaným vysílačem pro průmyslové aplikace.

 • Umožňuje odesílání zpráv pomocí sériového rozhraní RS232c
 • 14 vstupů pro spínací kontakty (automatické odeslání zprávy sepnutím kontaktu)
 • Ethernetovému rozhraní pro odesílání zpráv pomocí webového formuláře.
 • Jedná se o zařízení s mnoha funkcemi za rozumnou cenu.
 • Nastavitelný výkon vysílače 1-5W
 • Nastavení a správa přes webové rozhraní v českém jazyce.