Systém D-Server pro signalizaci poruch (OLD)

Andon systém D-Trex

Andon systém D-Trex představuje komplexní řešení pro řízení servisního týmu ve výrobních zařízeních. Díky převažujícím bezdrátovým prvkům je jeho nasazení otázka hodin a nejsou nutné jakékoliv stavební či elektrikářské úpravy na pracovištích.

Hlášení poruch a přivolání servisního pracovníka probíhá skrze bezdrátové panely, které mají značení pro konkrétní stav, který potřebuje obsluha stroje vyřešit, nebo sepnutím drátového vstupu. Díky této variabilitě je tak možné nasadit toto řešení i do plně automatizovaných výrobních procesů, ve kterých strojní zařízení detekují a hlásí poruchu a jiné stavy automaticky.

Přijatý poplach je následně zobrazen na kapesních jednotkách určených pracovníků a na ústředním monitoru, kde obsluhující personál může sledovat v jakém stavu se jednotlivé závady nachází.  Pracovník, který se vydává situaci řešit potvrdí přijetí na kapesní jednotce a ostatním je poruchová hláška indikována jako přijatá.

Pracovníci mohou být vybaveni osobním PINem, díky kterému lze sledovat výkonnost na úroveň jednotlivých zaměstnanců.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

D-Server Vám umožní například:

 • Monitorovat četnost poruch na jednotlivých strojích.
 • Monitorovat kdo přijímá poruchová hlášení.
 • Evidovat jak dlouho trvalo, než technik dorazil k porouchanému stroji.
 • Evidovat jak dlouho trvala oprava daného problému.
 • Eskalovat poruchová hlášení v případě, že je nikdo nepřechází řešit.
[siteorigin_widget class=”Sydney_Action”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Jak systém pracuje

Signály z jednotlivých koncových zařízení (tlačítka, senzory atd.) se předávají radiovou cestou na přenosný kapesní terminál s displejem. Dojde-li k aktivaci některého z koncových zařízení, zobrazí se na displeji D-Trexu kdo, či co volá a o jaký druh volání se jedná. Příjem zprávy je doprovázen akustickou a vibrační signalizací. Pro maximální sledování efektivity lze poté vyžadovat, aby se přijímající pracovník osobně dostavil na dané pracoviště a sledovat tak čas mezi přijetím alarmu a dostavením na požadované místo. Stejně tak lze sledovat i dobu, po kterou pracovník prováděl zásah na daném pracovišti, případně i které standardizované úkony na pracovišti provedl.

Efektivní řízení pracovníků

Moderní provozy vyžadují co možná nejefektivnější řízení servisních pracovníků, jen tak lze dosáhnout co nejkratších prostojů. Díky D-Serveru můžete:

 • Rozdělit pracovníky do skupin, například pro dodávku materiálu, seřízení, opravu.
 • Informovat pracovníky v jedné skupině najednou, nebo postupně.
 • Informovat pracovníky, že jiný kolega již problém řeší.
 • Z přijímacích terminálu přivolat jiné kolegy, odeslat přednastavené SMS nebo emaily.
 • Eskalovat alarmy na další skupiny, nadřízené pracovníky a mistry.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Záznam provozu

D-Server eviduje veškerý provoz na pracovišti do záznamových souborů CSV a XML, díky těmto záznamům lze velice dobře sledovat a vyhodnocovat celkový provoz a rychlost, se kterou jsou problémy na jednotlivých pracovištích odstraňovány. Taková analýza pak může velice dobře sloužit k zvýšení efektivity a dosahovat menších prostojů v důsledku oprav a seřizování strojů.

D-Server pro vás může evidovat:

 • Jednotlivá volání od výrobních zařízení;
 • příčinu volání servisního pracovníka;
 • který pracovník volání přijal;
 • který pracovník dorazil ke stroji;
 • jaké úkony pracovník u stroje provedl;
 • jak dlouho trval zásah servisního pracovníka.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Automatické SMS a Emaily

Díky volitelnému modulu D-Call je možné všechny alarmy automaticky odesílat formou SMS nebo emailu. Díky tomu máte jistotu, že žádný alarm nezůstane nevyřízený a vedoucí pracovníci mohou mít o veškerém dění přehled přímo ze své kanceláře.

Možnou aplikací je poté odesílání SMS na specializované pracovníky, mistry apod. Díky tomu, že mobilní servisní tým je vybaven kapesními jednotkami D-Trex, které disponují obousměrnou rádiovou komunikací, může ze svých kapesních jednotek kdykoliv odeslat asistenční zprávu, kterou si vyžádá kolegu, nadřízeného nebo jiného specialistu. Tomu pak hlášení může dorazit formou SMS nebo emailu.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Mám zájem
  Kontakt:

  [siteorigin_widget class=”Sydney_Contact_Info”][/siteorigin_widget]
  [siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
  [siteorigin_widget class=”Sydney_Clients”][/siteorigin_widget]