Svolávání hasičů

Svolávání hasičů

V případě výskytu požáru je nutné, co možná nejrychleji, informovat příslušný hasičský sbor a jeho jednotlivé členy. Díky automatizaci tohoto procesu pomocí námi dodávaných technologií je možné celý proces výrazně urychlit a získat tak drahocenný čas, díky kterému je možné zabránit větším škodám či zranění osob.

Jako řešení se nabízí celá řada technologií, přičemž i ze zahraničních zkušeností vychází nejlépe pagingová technologie, která je mnohem spolehlivější než GSM sítě, v některých případech pak může být pro úsporu nákladů zvolená technologie založená na síti GSM, případně GPRS/3G/LTE.

 

Schéma řešení

Jakékoliv řešení pro problematiku svolání hasičů bude tvořeno dvěma základními prvky

  1. vysílací prvek – umístěný na centrále/v cloudu apod.
  2. přijímač – pager, chytrý telefon

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Vysílací prvek

Pagerový vysílač umístěný na centrále se typicky zapojuje přímo za rozhlasovou sirénu a v případě, že je siréna aktivována, vysílač automaticky odesílá přednastavený text na jednotlivé pagery v okolí. Vysílací výkon jednotlivých vysílačů je různý, přičemž pro větší výkony jsme schopni pomoci s obstaráním patřičného oprávnění od Českého telekomunikačního úřadu. Typicky toto řešení využívají sbory dobrovolných hasičů, kteří v případě požáru dostávají zprávu, aby se neprodleně dostavili na stanici k výjezdu.

Vysílač v cloudu disponuje oproti pagerovému vysílači výhodou, že může umožnit zobrazení zpětné vazby. Jednotlivý hasiči v dané situaci odesílají do cloudu odpověď, zdali jsou nebo nejsou schopni se zásahu zúčastnit, případně za jak dlouho. Díky tomu může velitel zásahu z mobilu/tabletu/pc efektivně řídit obsazení týmu “za běhu” a mít neustále přehled o tom, kdo bude pro zásah k dispozici. Cloudová služba potom umožňuje i velice efektivní řízení celého procesu od eskalací na další hasiče, sbory, vedení záznamových souborů i přednastavení různých typů zpráv apod.

Přijímací prvek

Pager představuje dedikované zařízení, kterým je vybavený každý hasič a který mu umožňuje přijímat a případně i odpovídat na poplašné zprávy. Výhodou pageru jakožto samostatného zařízení je výdrž baterie, která nelze vybít ostatními aktivitami, stabilní příjem. Některé pagery mohou být navíc vybaveny i technologií pro ochranu pracovníka jako je detektor pádu, nepohybu apod. díky čemuž představují skutečně profesionální zařízení, které zajistí i potřebnou bezpečnost.

Chytrý telefon může mít nainstalovanou speciální aplikaci, díky které je možné na něm příjímat, vytvářet, monitorovat všechny poplachy a reagovat na ně. Veškerá komunikace zde probíhá pomocí sítí 2G/3G/LTE případně SMS, pokud by došlo k výpadku spojení. Díky tomu je možné za minimální měsíční náklady proměnit jakýkoliv chytrý telefon ve specializované zařízení.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]