Systém ochrany osamocených pracovníků TWIG

Systém ochrany osamocených pracovníků TWIG

Stále více se v moderních výrobních procesech vyskytují pracoviště, na kterých zaměstnanci pracují osamoceně a bez možnosti si zavolat v případě nebezpečí pomoc. Právě takové situace pomáhá vyřešit systém pro ochranu osamocených pracovníků TWIG, který je tvořen přenosnými GMS komunikátory, které jsou vybaveny množstvím bezpečnostních funkcí. Jejich zařazení do provozu nevyžaduje žádné instalační práce a stačí pouze vložit kartu SIM. Webová služba TWIG Point se poté postará o veškerý jejich provoz, včetně příjmů alarmů, záznamu provozu včetně poznámek k jednotlivým událostem, konfiguraci a administraci.

 • Moderní bezdrátové komunikátory
 • Vhodné do jakéhokoliv pracovního prostředí
 • Komunikace přes GPRS/GMS síť
 • Venkovní lokalizace pomocí GPS
 • Vnitřní lokalizace pomocí BLE a rádiových majáků
 • Webové rozhraní pro monitoring, archivaci a konfiguraci jednotek

 

 

Stáhněte si náš E-book

Obsahuje informace o všech technologiích pro ochranu osamocených pracovníků

V bezpečí kdykoliv, kdekoliv.

V případě tísňového stavu je vždy nutné co nejrychleji lokalizovat pracovníka, který pomoc potřebuje. Vzhledem k tomu, že může často docházet k situacím, kdy pracovník nebude schopen svoji polohu sdělit, je nutné, aby byla lokalizace polohy provedena automaticky, a to v případě potřeby i uvnitř budov, kde GPS lokalizace nefungují. Přístroje TWIG k tomu používají:

 • GPS, Galileo, Glonass a Beidou satelity;
 • lokalizaci Google
 • Bluetooth BLE radiomajáčky;
 • podnikové APN přístupové body WiFi;
 • SRD radiomajáky.

Díky tomu je systém TWIG schopen poskytovat lokalizaci jak ve venkovních prostorech, tak v prostorech vnitřních, jednoduše všude tam, kde je signál GSM. Polohu lze potom zobrazit na satelitních mapách, do kterých je možné vložit vlastní plány areálů, budov a pracovišť, aby se dohlížející personál vždy rychle a spolehlivě zorientoval.

Absence potřeby vlastní komunikační infrastruktury umožňuje nasazení zařízení TWIG okamžitě a i pro ty pracovníky, kteří se pohybují mimo areál, vyjíždějí k zákazníkům apod.

 

Drobný, ale nabitý vybavením

Všechny komunikátory jsou vyráběny dle požadavků zákazníka, je tak možné zvolit pouze ty moduly, které zákazník bude chtít využívat a šetřit tak náklady. K dispozici jsou následující moduly:

 • GNSS modul - pro lokalizaci pomocí satelitů GPS, Galileo, Glonass, Beidou
 • Modul Mandown++ - pro automatickou detekci pádu
 • Rádiový modul SRD3* (SRD + WiFi+ BLE)  - Pro lokalizaci uvnitř budov pomocí základnových stanic WIFI, BLE (Bluetooth Low Energy) majáků a SRD majáků

Jedna služba, moře možností

Součástí systému TWIG je i cloudová monitorovací služba TWIG Point, díky které získáte kompletní kontrolu nad všemi komunikátory TWIG. Umožní vám:

 • zobrazení jejich polohy v případě události (nebo průběžně) na mapě jak venkovních, tak vnitřních prostor;
 • přijímat a vyřizovat tísňová volání;
 • dálkově programovat nastavení komunikátorů (OTA)
 • monitorovat jejich stav a evidovat provoz.

Díky těmto funkcím systém TWIG představuje zcela komplexní řešení, které již nevyžaduje žádný další software, žádné dojíždění na delegovaná pracoviště, vše je možné řídit z jednoho místa.

Porovnání komunikátorů

TWIG ONE

Co zvážit před pořízením?

Před realizací je dobré rozmyslet:

 • která pracoviště a kolik pracovníků bude potřeba. Přitom je nutné vzít v úvahu, že zařízení je nutné občas dobíjet, zpravidla jednou za 1-2 dny. Z toho důvodu nemusí například v případě nepřetržitého provozu být pouze jeden přístroj dostatečný - záleží zda lze komunikátor během směny nechat dobít;
 • o jaký typ práce se jedná - podle toho lze zvolit nejvhodnější provedení tísňového komunikátoru;
 • kde všude se monitorovaní pracovníci pohybují, zda jsou jen na svém jasně daném pracovišti, nebo se pohybují ve více prostorách;
 • zda je vyžadována lokalizace polohy uvnitř budov pomocí Bluetooth majáků;
 • kdo, či jaké pracoviště bude sloužit pro příjem tísňových volání.

Systém jde ale kdykoliv rozšiřovat a doplňovat, investici tak lze rozložit v čase.

Často kladené dotazy

Výdrž baterie je závislá na nastavení a konkrétním typu přístroje. Podstatná je zejména frekvence aktualizace polohy GPS, četnost komunikace s monitorovací platformou TWIG Point atd. V důsledku toho se obvyklá provozní doba pohybuje v rozmezí cca. 24h-5 dní.

V základní verzi provoz vyžaduje komunikátor TWIG, cloudovou monitorovací službu TWIG Point a kartu SIM s hlasovým i datovým tarifem (zpravidla od vašeho současného poskytovatele, stačí malý objem dat cca. 200MB měsíčně). Pokud by byla žádoucí i lokalizace uvnitř budov pracovníka v tísni, pak je potřeba ještě rozmístit po areálu lokalizační Bluetooth majáčky. Ty nejsou nijak zvlášť nákladné, takže jejich použití výrazně nezvýší rozpočet celého řešení.

Tísňové GSM komunikátory vyžadují pro svůj provoz spolehlivé pokrytí signálem mobilní GSM sítě. Pokud by na některých monitorovaných pracovištích pokrytí signálem nebylo dostatečné, rádi navrhneme jiné řešení pomocí technologie na mobilních sítích nezávislé.

Systém TWIG není určen pro kontrolu zaměstnanců a jejich pohybu a činností. Za běžných okolností se určování polohy pracovníka aktivuje až v okamžiku vzniku nehody, do té doby se nijak nesleduje ani neeviduje. Průběžné sledování polohy lze, pokud je to účelné, zapnout. V takovém případě se na displeji přístroje zobrazí ikonka upozorňující pracovníka, že jeho poloha je monitorována.

Pokud pracovník stiskne tísňové tlačítko, nebo komunikátor TWIG spustí některý z automatických poplachů, tak: 1. Předá informaci o události na portál TWIG Point; ten ji zobrazí na webové stránce spolu se zvukovým varováním a polohou přístroje na mapě či plánku areálu a zaprotokoluje; 2. Odešle varovné SMS zprávy na přednastavená čísla; 3. Začne obvolávat přednastavená telefonní čísla v zadaném pořadí

Osamoceným pracovníkem je každý pracovník, který není nepřetržitě na dohled, nebo doslech ostatních.

Ve výrobních závodech jsou typickými osamocenými pracovníky různí údržbáři, kteří se pohybují po celém areálu a nikdo zpravidla nemá přesnou informaci o tom, kde zrovna jsou. Často vstupují do uzavřených prostor (rozvodny, strojovny), kde by jejich nalezení v případě úrazu zabralo cenný čas. Dále pak různá odloučená pracoviště, laboratoře, noční provozy.

Zaměstnavatel je dle zákona č. 309/2006 Sb. povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány  zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak. 

Pokud je pracoviště malé a pracovník se nikde jinde nevyskytuje, není lokalizace polohy tolik důležitá. Pohybuje-li se ale pracovník ve více prostorách a není tudíž zcela jasné, kde by se v případě nehody nacházel, je lokalizace velmi potřebná a může ušetřit mnoho minut při jeho hledání. Tento ušetřený čas může někdy znamenat velký rozdíl pro zdraví pracovníka.

Mám zájem

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  Kontakt:

  Jinonická 80, Praha 5, 158 00, Business park Košíře, budova A, 2. patro
  296 554 331, 603 227 817

  Naši klienti