Tísňové telefony pro seniory

Zařízení určená pro seniory, nemocné a tělesně postižené spoluobčany. Ti se vzhledem ke svému stáří nebo zdravotnímu stavu mohou snadno dostat do situací, kdy potřebují pomoc od dalších osob. Přivolat tuto pomoc však za daných okolností nemusí být vůbec snadné. V civilizovaných evropských zemích je zcela běžné, že jsou domácnosti seniorů vybaveny tísňovými telefony (“carephone”), které v případě potřeby automaticky zavolají na linku některé z organizací sociální péče, nebo na mobilní telefon příbuzných.

Vašemu výběru neodpovídají žádné produkty.