Systém EkoSecure nasazen v továrně Volkswagen ve Zwickau

Spolupráce mezi Volkswagen Sachsen GmbH a Multitone Elektronik International GmbH vyústila v instalaci systému EkoSecure ® pro časově kritický přenos zpráv v závodě Zwickau

Automobily se v Sasku vyrábějí více než sto let. Volkswagen Sachsen GmbH má se závodem na výrobu vozidel ve Zwickau, závodem na motory Chemnitz a Transparent Factory v Drážďanech tři moderní závody, kde se vyrábějí špičkové modely tří koncernových značek a inovativní motory. Volkswagen Sachsen je s více než 13 000 zaměstnanci největším soukromým zaměstnavatelem ve Sasku.

První pagerový systém Multitone byl uveden do provozu v továrně ve Zwickau v roce 2008. S nově vyvinutým radiokomunikačním systémem  EkoSecure ® jsou nyní časově kritická poruchová hlášení pro oblast lakovny zasílána během několika sekund malým přenosným koncovým zařízením personálu údržby a obsluhy. Chybová hlášení jsou odesílána přes LAN rozhraní na alarmový server Multitone i-Message, který je dále předává do systému EkoSecure ® 

V celkem 4 halách a dalších vymezených suterénních prostorech je zaručen nepřetržitý příjem volacích signálů autonomní rádiovou sítí EkoSecure zřízenou společností Multitone. V místech, kde je prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu jsou nasazeny přenosné kapesní jednotky v ATEX provedení. Systém má redundantní strukturu a lze jej kdykoli rozšířit o další oblasti.