Britský výrobce Multitone Electronics představuje užitečné doplňky do produktového portfolia oceňovaných osobních zabezpečovacích systémů EkoFamily (Ekotek, EkoSecure a EcoCare)

EkoTek® je vysoce flexibilní řešení osobní bezpečnosti na pracovišti a nabízí zákazníkům nejen větší bezpečnost pro personál, ale také možnost výrazného snížení nákladů při zabezpečení pracovníků. EkoTek® je bezdrátový rádiový systém, který díky eliminaci nákladné kabeláže snižuje objem nutných investic. Využívá vlastní komunikační infrastrukturu a není tak závislý na funkčnosti mobilních sítí a pokrytí GSM signálem.

EkoTek® se nejčastěji používá v psychiatrických nemocnicích a léčebnách, v průmyslových podnicích, v úřadech, kde hrozí napadení, ale i dalších provozech.

Multitone Electronics přichází se zcela novou generací ústředen.

Nová hlavní (master) ústředna EKTHUB

Nová hlavní ústředna nabízí díky mnohem výkonnějšímu procesoru rychlejší nastavení, konfiguraci a aktualizaci. Kromě toho lze nyní velikost systému v maximální konfiguraci zvětšit až o 80 %. Ústředna umožňuje provoz na různých frekvencích (868 MHz a 2,4Ghz) prostřednictvím nového rádiového modulu. Nejsou již nadále nutné moduly převodníků, což vede k úsporám nákladů.

Hodiny reálného času se synchronizací se serverem NTP zajišťují automatické přepínání z letního na zimní čas a zpět.

K rozlišení mezi osobními a technickými alarmy lze použít bezpotenciálová relé. To umožňuje notifikovat různé skupiny uživatelů, např. bezpečnostní personál v případě osobního poplachu, služby budovy v případě technických alarmů. Kromě dvou sériových rozhraní se známými protokoly ESPA 4.4.4. a TAP (Telelocator Alphanumeric Protocol) byl implementován další protokol TAP over TCP/IP umožňující optimalizovanou komunikaci s alarmovými servery.

Ústředna je k dispozici buď pro montáž na stěnu, nebo ji lze přišroubovat na stojan VESA.

Software byl také doplněn o nová pravidla alarmů, jelikož jsou jiné požadavky na provoz domů s pečovatelskou službou než např. v provozu pro psychiatrické ústavy nebo úřady. Úpravy softwaru nyní umožňují funkce specifické pro aplikaci s výrazně větší flexibilitou.

Nová podřízená (slave) ústředna EKIPHUB nahrazuje předchozí model 2WSIPHUB a nabízí rozšířenou škálu služeb.

Rádiové pokrytí nového EKIPHUBu se nyní může překrývat s rádiovým polem hlavního systému. U předchozí generace to nebylo možné, protože nebylo možné zajistit synchronizaci mezi různými rádiovými oblastmi. Stejně jako nová generace EkoFamily obecně, i nový EKIPHUB využívá k synchronizaci moderní metodu synchronizace založenou na spolehlivé metodě PTP.

Novou IP Slave  ústřednu EKIPHUB lze použít, zejména ve velkých systémech, k rozdělení bezdrátové mesh rádiové sítě na menší sub sítě, aby se minimalizoval rozsah řetězců opakovačů. Za tímto účelem EKIPHUB komunikuje s hlavní ústřednou na jedné straně přes síťové rozhraní a na druhé straně nabízí rádiové rozhraní pro komunikaci s rádiovými opakovači EkoFamily. Tímto způsobem lze vytvořit malé až středně velké síťované podsítě na ploše s několika budovami nebo na budově s několika podlažími. Nový EKIPHUB nyní nově také podporuje až dva rádiové kanály, aby bylo možné nezávisle zaručit nouzovou funkčnost v rámci své podsítě v případě výpadku sítě v zabezpečeném ostrovním provozu.

Nový opakovač EKSER připojený po Ethernetu

Bezdrátovou mesh rádiovou síť lze účelně doplnit, zejména ve velkých systémech, použitím synchronizovaných ethernetových opakovačů (EKSER), aby se zmenšil rozsah řetězců konvenčních rádiových opakovačů. Pokud jde o rádiové pokrytí a lokalizaci během provozu, chová se synchronizovaný ethernetový opakovač jako běžný rádiový opakovač. Na rozdíl od konvenčního rádiového opakovače se však celková síť SER skládá z robustních podsítí, které umožňují stabilní síťování v různých oblastech nebo na různých úrovních a budovách. Díky tomu lze v bezdrátové síti EkoTek zřídit malé až středně velké uzavřené bezpečnostní zóny (např. na klinikách, psychiatrických zařízeních a okresních soudech a úřadech s více patry nebo budovami).

Nové modely ústředen a SER opakovačů jsou založeny na nové hardwarové platformě, která byla z hlediska výkonu optimalizována s novou generací procesorů. Lze je nyní také napájet přes Power over Ethernet (PoE). Integrované baterie lze vyměnit i při výpadku proudu.