Ovládání kapesní jednotky Trex 2G

Jste zde:
Odhadovaný čas na čtení: 1 min

Kapesní jednotka Trex 2G disponuje klávesnicí se čtyřmi samostatnými tlačítky.

Tlačítko nahoru – slouží pro zapnutí,vypnutí jednotky/pohyb v menu/listování zpráv

Tlačítko dolů – slouží pro vstup do menu/pohyb v menu/ listování zpráv/ztišení alarmu

Tlačítko Enter – slouží pro příjem poplachu/výběr položky v menu

Asistenční tlačítko – pro vyvolaní asistenčního alarmu/asistenčního menu

Tlačítko nahoru

Zapnutí/vypnutí jednotky – Pro zapnutí/vypnutí jednotky je třeba stisknout tlačítko a držet jej stisknuté po dobu alespoň 3 vteřin.

Pohyb nahoru – pokud se nacházíme například v menu, či přidáváme nový vysílač, je možné pomocí tlačítka nahoru posouvat kurzor výše, či volit vyšší hodnotu.

Listování zpráv – pokud jednotka obdrží více poplašných zpráv naráz, lze pomocí tlačítka nahoru procházet volání, aniž by docházelo k jejich přijetí.

Tlačítko dolů

Vstup do menu – pokud je jednotka zapnutá, stisknutím šipky dolů lze vstoupit do menu.

Aby bylo možné vstoupit do menu, je nutné mít přijaté všechny poplachy a nacházet se na pohotovostní obrazovce.

Pohyb dolů – pokud se nacházíme například v menu, či přidáváme nový vysílač, je možné pomocí tlačítka dolů posouvat kurzor níž, či volit vyšší hodnotu.

Listování zpráv – pokud jednotka obdrží více poplašných zpráv naráz, lze pomocí tlačítka dolů procházet volání, aniž by docházelo k jejich přijetí.

Ztišení alarmu – Pokud jednotka přijme alarm, ale v danou chvíli není možné poplach vyřídit, lze alarm pouze ztišit pomocí tlačítka dolů. Alarm tak zůstane nevyřízen, ale jednotka přestane vydávat zvukové upozornění.

Ztišení alarmu je vhodné využívat zejména tehdy, pokud je v provozu více jednotek paralelně. Pokud je totiž poplach přijat na jedné z jednotek, automaticky se vyřídí i na jednotkách ostatních. Pokud tedy pracovník nemůže alarm vyřídit, je lepší jej pouze ztišit.

Tlačítko Enter

Příjem alarmů – tlačítko enter slouží primárně pro příjem poplachu. Ve chvíli, kdy se na displeji objeví alarmová zpráva, je možné jí pomocí tlačítka přijmout. Tím dojde k ukončení zvukové signalizace a zároveň i přijetí poplachu na všech dalších jednotkách, kde se alarm zobrazil.

Potvrzení výběru v menu stisknutím tlačítka enter potvrdíte výběr v menu.

Asistenční tlačítko

Přivolání asistence Podržením asistenčního tlačítka dochází k odeslání alarmové zprávy na ostatní kapesní jednotky Trex 2G. Pomocí této funkce si tak můžete přivolat kolegu v případě, že je potřebujete jeho asistenci.

Pomohl vám tento článek?
Nelíbí 0
Zobrazení: 120