Slabá baterie koncových prvků (tlačítek/detektorů apod.)

Jste zde:
Odhadovaný čas na čtení: 1 min

Často může při provozu docházet k situaci, kdy kapesní jednotky Trex 2G samy od sebe v pravidelných intervalech signalizují. Personál to často pokládá za poruchu jednotky, falešné poplachy apod.

Ve většině takových případů je ovšem důvodem takových hlášení automatické odesílání zpráv o vybité baterii ze strany koncových prvků. Vzhledem k tomu, že drtivá většina je napájena bateriemi, je v případě poklesu stavu baterie pod nastavenou hodnotu automaticky signalizováno vybití na kapesní jednotky, aby se předešlo jejich výpadku. Takové hlášení pak na jednotky dorazí každých 24 hodin.

Poznat, že se jedná o takovou situaci lze jednoduše z displeje kapesní jednotky.

Že má koncový prvek slabou baterii pak lze poznat i ze samotného zařízení při jeho aktivaci. Pokud je baterie v pořádku, kontrolní LED svítí po aktivaci nepřerušovaně (červeně/zeleně), pokud je baterie vybitá pak kontrolní LED přerušovaně bliká (červeně/zeleně).

Pokud je baterie v koncovém prvku vybitá je možná její výměna (vyjma tlačítek ATOM, která mají baterii pevně umístěnou v ochranném krytu a nelze ji vyměnit.) Pro výměnu postupujte dle příslušných návodů.

Tagy:
Pomohl vám tento článek?
Nelíbí 0
Zobrazení: 62