D-CALL II nová generace tísňových telefonů pro systém D-Trex

Hlasový systém, ve kterém je nový D-CALL II integrován, je software určený pro zdravotnická zařízení. Je instalován pomocí řešení založeného na softwaru D-SERVER pro správu a administraci.

D-SERVER je schopen generovat hlasovou komunikaci nebo předávat zprávy mezi rezidenty a zdravotnickými pracovníky prostřednictvím bezdrátového telefonního systému. Díky tomu je umožněná plynulá interakce mezi všemi komponenty v systému, jakožto i obyvateli a pracovníky.

D-SERVER je navíc navržen tak, aby usnadňoval různé funkce, jako je hlasové spojení, pokročilé zasílání zpráv prostřednictvím telefonního systému, jakož i záznam hovorů, které byly pro tyto účely přednastaveny.

Abychom to shrnuli, D-SERVER poskytuje nepřetržitou optimalizaci prostřednictvím kompletní analýzy dat a nabízí jednoduché automatické aktualizace prostřednictvím online služeb a aktualizací, čímž poskytuje lepší služby díky snížené pracovní zátěži personálu.

Jak to funguje:

Když D-SERVER obdrží alarm, je předán do telefonního systému DECT, D-Trex nebo jednoduše vytočí přednastavené telefonní číslo a to kdekoli ve  Vašem zařízení. Díky tomu může být otevřena hlasová obousměrná komunikace mezi hlasovým terminálem a zdravotníkem. Díky tomuto spojení je zajištěna okamžité jednání v souladu s potřebami rezidenta. Všechny události zaznamenané v souvislosti s touto událostí mohou být následně analyzovány pro jejich řízení a optimalizaci.

D-SERVER + D-CALL II

Výhody pro vaše zařízení:

  • Hlasová komunikace
  • Snadné použití
  • Komplexní řízení celého provozu
  • Správa alarmů
  • Kontrola technických alarmů různých instalovaných zařízení
  • Přizpůsobení telefonního systému zařízení
  • Specifický software pro správu a administraci

Mám zájem