Pagingové vysílače Apollo pro signalizaci poruch mají nově Mini USB konektor

Vysílače Apollo TE100-108 jsou nově vybaveny USB konektorem a je tak možné je programovat skutečně na pochodu a perfektně je adaptovat do každého prostředí a každé situaci i během provozu.

Vysílače Apollo Te100

Stále častěji vzniká ve výrobních procesech potřeba možnosti přivolat technického pracovníka v případě závadě na stroji či jiného důvodu. V rámci námi dodávaných technologií jsme schopni tento problém řešit dvěma způsoby, přičemž prvním, jednodušším řešením je využití pagingových vysílačů Apollo Te100-108.

Tyto rádiové vysílače představují univerzální rádiový vysílač s rádiovým výkonem 0,5 Wattu, což bohatě pokrývá většinu výrobních hal a zároveň k jejich provozu není třeba žádné zákonné povolení.

Varianty vysílačů se liší dle počtu tlačítek (1-8) přičemž typicky se do výrobních prostor instalují vysílače se 4 nebo 8 tlačítky. Každé tlačítko na vysílači po stisknutí odesílá přednastavenou zprávu na konkrétní adresy pagerů s přednastaveným textem. Pagerem vybavení pracovníci poté dostávají zprávu, která většinou obsahuje informaci o tom, který vysílač zprávu vyslal a jaký problém potřebuje vyřešit.

Díky tomu, že všechny prvky systému jsou kompletně bezdrátové je možné řešení nasadit v podstatě okamžitě a není potřeba jakýchkoliv stavebních či technologických úprav. I případné nedostatečné pokrytí lze řešit rádiovým opakovačem, který vyžaduje pouze napájení 230V.

 

Mám zájem