Signalizace Trex a její výhody

V poslední letech se stále častěji setkáváme s požadavkem na modernizaci stávající signalizace sestra pacient. Mezi hlavními požadavky typicky zaznívá nenáročná implementace, cenová dostupnost a moderní provedení. Našim zákazníkům jsme potom schopni všechny tyto a další požadavky splnit díky signalizaci Trex.

I díky tomu je systém Trex instalován v desítkách domovů seniorů, domech s pečovatelskou službou, nemocnicích, hospicech a dalších zařízeních.

Signalizace TREX

TREX je modulární bezdrátové řešení pro správu alarmů v pečovatelských zařízeních. Bezdrátová technologie zajišťuje rychlou instalaci, protože není nutná žádná kabelová infrastruktura. Není tak nutné jakkoliv zasahovat do života klientů a jejich pohodlí. Velký rádiový dosah zaručuje mobilitu pracovníků v okolí zařízení, protože generované alarmy jsou doručovány přímo do jednotky TREX.

Když je vygenerován alarm, je doručen na kapesní jednotky TREX, kterou nese pracovník, ať se nachází v zařízení kdekoliv. Počátek alarmu je identifikován na barevné obrazovce, což umožňuje zaměstnanci okamžitě jednat. Alarm doručený zdravotnickému pracovníkovi obsahuje typicky informace o názvů zařízení, které alarm vyslalo, důvod proč byl alarm vyvolán a případně i místo, odkud bylo volání učiněno. Obsah hlášení je konfigurovatelný pomocí zdarma dodávaného jednoduchého softwaru pro správu zařízení. 

Výhody pro vaše zařízení:

  • Jednoduchá a rychlá instalace bez nutnosti stavebních úprav
  • Řízení úkolů
  • Uživatelsky přívětivý
  • Lze použít jak ve zdravotnictví, tak v domácím prostředí
  • Malé rozměry usnadňují použití
  • Kontrola technických alarmů různých instalovaných zařízení

Více na https://www.multitone.cz/sestra-pacient/system-trex/

Mám zájem